Optymalizacja stron internetowych

Skuteczne metody optymalizacji stron internetowych:

- poprawność kodu strony HTML oraz zgodność ze standardem W3C
- wprowadzenie plików graficznych do Css
- kompresja wczytywanej strony
- buforowanie zapytań SQL oraz całych stron lub jej fragmentów
- zastosowanie dynamicznej treści wczytywanej w technologii Ajax, preload
- kasowanie zbędnych spacji i znaków przejścia do kolejnej lini
- wczytywanie zasobów z innej domeny i szybkiego serwera plików statycznych