Web serwisy

Ajax
Web serwisy to usługi sieciowee niezależne od platformy które udostępniają pewną funkcjonalności programowe np przez API. Web serwisy komunikują się przy pomocy protokołów opartych o XML: SOAP,XML-RPC,REST. Usługi sieciowe wykorzystują najczęściej protokół HTTP który przeważnie nie jest blokowany przez zapory sieciowe.

Do opisu usług sieciowych służy język WSDL (Web Services Description Language), swoją składnie opiera na języku XML. Opis usługi jest globalnie dostępny w internecie i służy do rozpoznania usługi i poprawnego jej wywołania. Składnia polecenia jest weryfikowana przed jego wykonaniem.

Często web serwisy są rejestrowane w uniwersalnym rejestrze biznesowym UDDI, gdzie mogą być później wyszukiwane i używane przez inne aplikacje - witryny internetowe.

Na web serwisach oparte jest API wielu witryn internetowych jak allegro.pl czy google.pl